INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Coronavirus

Update coronavirus –  1 april- scholen blijven dicht t/m 28 april

Het kabinet heeft gisteren besloten om de sluiting van alle scholen voor primair onderwijs te verlengen tot 28 april aanstaande.

We zien dat de corona crisis een enorme impact heeft op de samenleving, de thuissituatie en het onderwijs. We hebben allen onze rol daarin te vervullen en dat vraagt veel aanpassingsvermogen. De leerkrachten hebben de afgelopen periode gezorgd voor digitaal en/of fysiek lesmateriaal dat de kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd blijven doen.

Wij beseffen dat er voor u als ouder een grote taak op uw schouders is gelegd: uw werk moet veelal doorgang vinden en daarnaast krijgt u er een deel van de taak bij die wij gewoonlijk voor onze rekening nemen. We hebben diep respect voor u als ouders, want het is een enorme uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. De leerkrachten blijven hun best doen om kwalitatief onderwijs op afstand te bieden, met iedereen in contact te blijven en alle leerlingen en hun ouders goed te ondersteunen.

U doet uw best en wij zien dat ook. Na afloop van de schoolsluiting kan de situatie ontstaan dat een deel van de leerlingen bepaalde lesstof heeft verwerkt, maar ook dat een deel dit niet zal hebben gedaan. Maakt u zich geen zorgen: Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan de leerkrachten de koers van de leerlingen bijstellen en met hen bekijken hoe de draad weer kan worden opgepakt.

Wij vinden het nu vooral belangrijk dat het goed gaat met de kinderen en dat zij en hun families gezond blijven. Veel sterkte, gezondheid en wijsheid in alles!

 

HSV Management

 

Update Corona virus -15 maart 2020-scholen dicht t/m 6 april

Mede door de oproep van de Federatie Medisch Specialisten is er door het kabinet vanmiddag opnieuw overleg gevoerd met de onderwijsorganisaties over de vraag of scholen moeten sluiten wegens het coronavirus. Tot nu toe hebben alleen in onze locatie aan de Nassaulaan afgelopen vrijdag enkele groepen uit voorzorg een zogenaamde time out gekregen van 14 dagen omdat een ouder van 3 kinderen positief is getest.

Het kabinet heeft vanmiddag besloten tot sluiting van alle scholen voor primair onderwijs met ingang van maandag 16 maart tot 6 april om hierdoor mogelijke gezondheidsrisico’s voor kinderen, hun familie en het personeel te beperken.

De leerkrachten zullen zorgen voor digitaal of fysiek lesmateriaal dat kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd ook blijven doen. Over de ondersteuning vanuit de school hierbij zult u door de groepsleerkracht van uw kind of de locatieleider worden geïnformeerd. Wij zullen daarbij een beroep doen op u om werk bij school op te halen, dan wel in te leveren, en ook om uw kind te ondersteunen bij het thuiswerk. Wij vragen uw begrip daarvoor. Als ophalen en inleveren van werk voor u niet te organiseren is, neemt u dan contact op, zodat we kunnen bezien of er een andere oplossing kan worden gevonden.

Als u werkt in een vitaal beroep, zoals de zorg, bij de politie en de brandweer en u kunt met familieleden of kennissen geen oplossing vinden voor de opvang van uw kind, laat u dat ons dan s.v.p. weten. Op dit moment weten wij nog niet welke oplossing wij hiervoor kunnen vinden, wij gaan dat dan met de grootst mogelijke spoed bekijken.

HSV management

Update Coronavirus 4 maart 2020

Dank voor al jullie inspanningen om de zorgen rond het Corona virus deze week in te dammen en de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Gelukkig zijn praktisch alle leerlingen aanwezig in de school.

Update Beleid HSV Coronavirus voor nieuwe leerlingen (per 5 maart 2020).

De volgende beleidslijn zullen wij vanaf heden hanteren bij nieuwe -nog niet geregistreerde – leerlingen die afkomstig zijn uit risicogebieden of die in aanraking geweest zijn met mensen die dit virus hebben. Aan de ouders van deze leerlingen zal worden gemeld dat toelating tot de school pas plaatsvindt nadat twee weken zijn verstreken en zich geen ziekteverschijnselen hebben vertoond bij hun of hun kinderen”.

Wij vragen u voorlopig te blijven letten op goede hygiene en de website van het RIVM in de gaten te houden voor de laatste updates rondom het virus.

https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Schumacher

Hans van der Vlugt
Bestuurder/executive director Haagsche Schoolvereeniging

Coronavirus – update  1 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Zoals onlangs aangegeven, hanteert de HSV de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus, zie ook: www.rivm.nl.

We willen u vragen om ons zo spoedig mogelijk te informeren wanneer u en/of uw kind(eren) de afgelopen tijd in één van de onderstaande risicogebieden is geweest. Mocht(en) u en/of uw kind(eren) daarnaast gezondheidsklachten hebben, zoals verhoging / koorts of hoesten, dan verzoeken wij u om uw kind(eren) thuis te houden.

· China (inclusief: Macau en Hongkong)

· Singapore

· Zuid-Korea

· Iran

· De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Of als de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het nieuwe Coronavirus.

Wij willen graag het risico op besmetting met het Coronavirus minimaliseren en zullen daarom de gezondheid van de kinderen extra goed in de gaten houden. Mocht uw kind zich niet goed voelen, zal er vanuit school contact worden opgenomen, zodat hij/zij naar huis kan gaan.

Daarnaast zullen wij extra maatregelen nemen m.b.t. de schoonmaak en de kinderen regelmatig hun handen laten wassen om te zorgen voor optimale hygiëne op school.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

Coronavirus – 28 februari 2020

Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.
 
Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.
 

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Schumacher