INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Coronavirus

Update covid-19: 25 februari 2022

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen rondom de maatregelen rondom covid-19 is ons protocol aangepast.

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL maart 2022

Update covid-19: februari 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL februari 2022

Update covid-19: 6 december 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL december 2021

Update covid-19: 29 november 2021

Beste ouders en verzorgers,

Waarschijnlijk heeft u de nieuwe corona maatregelen vanuit de overheid die per vandaag zijn ingegaan, reeds via de media vernomen. Wij zijn opgelucht dat de scholen vooralsnog open mogen blijven en we hopen de kinderen morgen gezond en wel op school te zien.
Sinds afgelopen week worden de leerlingen van de verschillende klassen niet meer gemengd binnen de school om het aantal corona besmettingen zo laag mogelijk te houden.
Naar aanleiding van de landelijke maatregelen is het HSV protocol inzake Covid-19 aangepast. Als bijlage vindt u de nieuwste versie van dit protocol toegevoegd. Wij verzoeken u dit protocol door te nemen.
De belangrijkste nieuwe regels zijn:
 • Ook bij lichte gezondheidsklachten, zoals een verkoudheid, blijven de kinderen thuis, totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn;
 • Bij een corona besmetting gaat het hele gezin / huishouden in quarantaine;
 • De leerlingen van NA 6-7-8 en ID 5-6 dragen een mondkapje in de gang op school. Graag dagelijks zorgen voor een schoon mondkapje voor uw kind(eren). Op school hebben wij mondkapjes voor de kinderen die deze vergeten zijn.
 • Geadviseerd wordt om de kinderen uit NA 6-7-8 en ID 5-6 twee keer per week thuis preventief een corona zelftest te laten doen;
 • Er komen in principe geen ouders/verzorgers en externen in het schoolgebouw, mits hiervoor toestemming is gegeven vanuit de directie;
 • Er komt 1 ouder/verzorger om de kinderen te brengen en/of te halen en de volwassenen houden 1.5 meter afstand van elkaar.
We hopen door deze maatregelen dat iedereen zo gezond mogelijk zal blijven en dat we de school kunnen openhouden voor onze geweldige leerlingen.

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL november 2021

 

Update covid-19: 22 september 2021

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen rondom de maatregelen rondom covid-19 is ons protocol aangepast.

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL september 2021

Update covid-19: 28 augustus 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL augustus 2021

 

 

Update covid-19: 4 februari 2021

Vanaf maandag 8 februari gaan de scholen weer open.

Er is een nieuw protocol voor de opening van de scholen vanaf februari 2021.

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL februari 2021

 

 

Update Covid-19:  21 september 2020

Nieuwe beleid  t.a.v. verkouden kinderen tot 13 jaar

Zoals u waarschijnlijk via de media hebt vernomen, is het landelijke beleid t.a.v. verkoudheid voor kinderen t/m 12 jaar aangepast. Zij mogen nu wel naar school komen wanneer zij alleen verkouden zijn. Uiteraard blijven we alert, want als er sprake is van hoesten, koorts en benauwdheid moeten de kinderen thuis blijven. Zie hieronder het aangepaste beleid van het RIVM:

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt:

 • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij thuisblijven.
 • Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn.Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
 • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
 • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje of rode gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.
* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Update Coronavirus- zomervakantie

Corona update: 31 augustus 2020 De periode voor thuisquarantaine is 10 dagen.

Datum: maandag 13 juli 2020

Omdat onze scholen onder de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid vallen, wil ik u – wellicht ten overvloede- graag informeren over het reisadvies van de Nederlandse autoriteiten. Met de wereldwijde pandemie wordt mensen gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn bij het boeken van hun vakantie deze zomer.

Ik raad sterk af om op vakantie te gaan naar een land waarvoor de Nederlandse overheid een rood of oranje reisadvies heeft afgegeven. Dit is elk land waarvoor een “negatief” reisadvies bestaat. Mocht u toch besluiten het risico te nemen om naar een van deze landen te reizen, dan vraag ik u te letten op de mogelijke gevolgen hiervan.

Als u wel naar een land reist dat als een rood of oranje land wordt beschouwd, moet u bij terugkomst mogelijk twee weken in quarantaine. Dit is voor uw planning belangrijk, want wij willen graag alle kinderen weer terug zien bij de start van het volgende schooljaar.

Vakantie vieren in een land met een gele of groene classificatie is een veel veiligere optie. Houd er echter rekening mee dat de landclassificaties en reisadviezen op elk moment kunnen veranderen, dus het is verstandig om ruim voor aanvang van het schooljaar uw terugkeer naar Nederland te plannen, voor het geval een quarantaine voorschrift van toepassing wordt, of een grens onverwacht wordt gesloten. De beslissing om te reizen is natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid.

Onze laatste schoolweek is alweer begonnen. Ik wil u bedanken voor alle extra inspanningen en het mede vormgeven van het thuisonderwijs tijdens dit schooljaar. Namens het management wens ik u een veilige en plezierige vakantie toe!

Hans van der Vlugt,

Bestuurder HSV

 

Dear parents,

Because our schools are subject to the rules and regulations of the Dutch government, I would like to notify you of the travel advice issued by the Dutch authorities. With the global pandemic, people are asked to exercise extreme caution when booking their holidays this summer.

I strongly advise against going on holiday to a country for which the Dutch government has issued a red or orange travel advice. This is any country for which there is a “negative” travel advice. If you do decide to take the risk to travel to one of these countries, I would like to ask you to pay attention to possible consequences.

If you do travel to a country that is considered a red or orange country, you may well be required to quarantine for two weeks upon your return. This is of importance for your planning, because we would like to see all children back at the start of the next school year.

Taking a holiday in a country with a yellow or green classification is a much safer option. Please be aware, however, that the country classifications and travel advice can change at any time, so it is prudent to plan your return to the Netherlands well in advance of the start of the academic year, just in case a quarantine order becomes applicable, or a border is unexpectedly closed. The decision to travel is, of course, your own responsibility.

Our last week of term has started. I want to thank you for the extra efforts and for your help in realising home learning during this school year. On behalf of the management I would like to wish you safe and enjoyable holidays!

Hans van der Vlugt

Executive director HSV

Update coronavirus- scholen weer helemaal open vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni gaan we weer met volledige groepen naar school.

zie ook protocol   Handelwijze bij symptomen COVID 19(juni 2020)

Update coronavirus –  1 april- scholen blijven dicht t/m 28 april

Het kabinet heeft gisteren besloten om de sluiting van alle scholen voor primair onderwijs te verlengen tot 28 april aanstaande.

We zien dat de corona crisis een enorme impact heeft op de samenleving, de thuissituatie en het onderwijs. We hebben allen onze rol daarin te vervullen en dat vraagt veel aanpassingsvermogen. De leerkrachten hebben de afgelopen periode gezorgd voor digitaal en/of fysiek lesmateriaal dat de kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd blijven doen.

Wij beseffen dat er voor u als ouder een grote taak op uw schouders is gelegd: uw werk moet veelal doorgang vinden en daarnaast krijgt u er een deel van de taak bij die wij gewoonlijk voor onze rekening nemen. We hebben diep respect voor u als ouders, want het is een enorme uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. De leerkrachten blijven hun best doen om kwalitatief onderwijs op afstand te bieden, met iedereen in contact te blijven en alle leerlingen en hun ouders goed te ondersteunen.

U doet uw best en wij zien dat ook. Na afloop van de schoolsluiting kan de situatie ontstaan dat een deel van de leerlingen bepaalde lesstof heeft verwerkt, maar ook dat een deel dit niet zal hebben gedaan. Maakt u zich geen zorgen: Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan de leerkrachten de koers van de leerlingen bijstellen en met hen bekijken hoe de draad weer kan worden opgepakt.

Wij vinden het nu vooral belangrijk dat het goed gaat met de kinderen en dat zij en hun families gezond blijven. Veel sterkte, gezondheid en wijsheid in alles!

 

HSV Management

 

Update Corona virus -15 maart 2020-scholen dicht t/m 6 april

Mede door de oproep van de Federatie Medisch Specialisten is er door het kabinet vanmiddag opnieuw overleg gevoerd met de onderwijsorganisaties over de vraag of scholen moeten sluiten wegens het coronavirus. Tot nu toe hebben alleen in onze locatie aan de Nassaulaan afgelopen vrijdag enkele groepen uit voorzorg een zogenaamde time out gekregen van 14 dagen omdat een ouder van 3 kinderen positief is getest.

Het kabinet heeft vanmiddag besloten tot sluiting van alle scholen voor primair onderwijs met ingang van maandag 16 maart tot 6 april om hierdoor mogelijke gezondheidsrisico’s voor kinderen, hun familie en het personeel te beperken.

De leerkrachten zullen zorgen voor digitaal of fysiek lesmateriaal dat kinderen thuis kunnen gebruiken en zij zullen dat de komende tijd ook blijven doen. Over de ondersteuning vanuit de school hierbij zult u door de groepsleerkracht van uw kind of de locatieleider worden geïnformeerd. Wij zullen daarbij een beroep doen op u om werk bij school op te halen, dan wel in te leveren, en ook om uw kind te ondersteunen bij het thuiswerk. Wij vragen uw begrip daarvoor. Als ophalen en inleveren van werk voor u niet te organiseren is, neemt u dan contact op, zodat we kunnen bezien of er een andere oplossing kan worden gevonden.

Als u werkt in een vitaal beroep, zoals de zorg, bij de politie en de brandweer en u kunt met familieleden of kennissen geen oplossing vinden voor de opvang van uw kind, laat u dat ons dan s.v.p. weten. Op dit moment weten wij nog niet welke oplossing wij hiervoor kunnen vinden, wij gaan dat dan met de grootst mogelijke spoed bekijken.

HSV management

Update Coronavirus 4 maart 2020

Dank voor al jullie inspanningen om de zorgen rond het Corona virus deze week in te dammen en de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Gelukkig zijn praktisch alle leerlingen aanwezig in de school.

Update Beleid HSV Coronavirus voor nieuwe leerlingen (per 5 maart 2020).

De volgende beleidslijn zullen wij vanaf heden hanteren bij nieuwe -nog niet geregistreerde – leerlingen die afkomstig zijn uit risicogebieden of die in aanraking geweest zijn met mensen die dit virus hebben. Aan de ouders van deze leerlingen zal worden gemeld dat toelating tot de school pas plaatsvindt nadat twee weken zijn verstreken en zich geen ziekteverschijnselen hebben vertoond bij hun of hun kinderen”.

Wij vragen u voorlopig te blijven letten op goede hygiene en de website van het RIVM in de gaten te houden voor de laatste updates rondom het virus.

https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Schumacher

Hans van der Vlugt
Bestuurder/executive director Haagsche Schoolvereeniging

Coronavirus – update  1 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Zoals onlangs aangegeven, hanteert de HSV de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus, zie ook: www.rivm.nl.

We willen u vragen om ons zo spoedig mogelijk te informeren wanneer u en/of uw kind(eren) de afgelopen tijd in één van de onderstaande risicogebieden is geweest. Mocht(en) u en/of uw kind(eren) daarnaast gezondheidsklachten hebben, zoals verhoging / koorts of hoesten, dan verzoeken wij u om uw kind(eren) thuis te houden.

· China (inclusief: Macau en Hongkong)

· Singapore

· Zuid-Korea

· Iran

· De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Of als de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het nieuwe Coronavirus.

Wij willen graag het risico op besmetting met het Coronavirus minimaliseren en zullen daarom de gezondheid van de kinderen extra goed in de gaten houden. Mocht uw kind zich niet goed voelen, zal er vanuit school contact worden opgenomen, zodat hij/zij naar huis kan gaan.

Daarnaast zullen wij extra maatregelen nemen m.b.t. de schoonmaak en de kinderen regelmatig hun handen laten wassen om te zorgen voor optimale hygiëne op school.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

Coronavirus – 28 februari 2020

Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.
 
Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.
 

Met vriendelijke groeten,

Ingrid Schumacher