INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Klachtenregeling

In Nederland zijn scholen verplicht om op een adequate manier om te gaan met klachten en bezwaren van ouders. De reden hiervoor is dat het (h)erkennen van klachten en bezwaren bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Het merendeel van de klachten over de dagelijkse gang van zaken op school wordt in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, teamleden en directie opgelost  Echter, als dit niet mogelijk is door de aard van de klacht of als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan er middels de klachtenprocedure een formele klacht worden ingediend.

Meer informatie is te vinden in de   Klachtenregeling HSV

 

Contactgegevens personen en instanties klachtenprocedure

Contactpersoon/Interne vertrouwenspersoon Nederlandse afdeling
Vera Schoof       Email: vschoof@hsvdenhaag.nl
Hans de Vries    Email: hdvries@hsvdenhaag.nl
Nassaulaan 26
2514JT Den Haag
Tel: +31 (0)70 318 49 50

Contactpersoon stichtingsniveau
Judith Claassens – Abresch
Van Heutszstraat 12
2593 PJ Den Haag
Tel: +31 (0)70 385 76 85
Email: jclaassens@hsvdenhaag.nl

Externe vertrouwenspersoon 
Albert van der Zalm
Postbus 53509
2505 AM  Den Haag
Tel: +31 (0)6 23 81 42 97
Email: info@albertvanderzalm.nl

Landelijke Klachtencommissie
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur
Tel: +31 (0)900 – 111 3111