INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Klachtenregeling

In Nederland zijn scholen verplicht om op een adequate manier om te gaan met klachten en bezwaren van ouders. De reden hiervoor is dat het (h)erkennen van klachten en bezwaren bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Het merendeel van de klachten over de dagelijkse gang van zaken op school wordt in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, teamleden en directie opgelost  Echter, als dit niet mogelijk is door de aard van de klacht of als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan er middels de klachtenprocedure een formele klacht worden ingediend.

Meer informatie is te vinden in de   Klachtenregeling HSV

 

Contactgegevens personen en instanties klachtenprocedure

Contactpersoon/Interne vertrouwenspersoon Nederlandse afdeling

Vera Schoof       Email: vschoof@hsvdenhaag.nl

Hans de Vries    Email: hdvries@hsvdenhaag.nl

Nassaulaan 26

2514JT Den Haag

070-3184950

 

Contactpersoon stichtingsniveau 

 Judith Claassens – Abresch

  Van Heutszstraat 12 

  2593 PJ Den Haag 

  Tel: +31 (0)70 385 76 85

  Email: jclaassens@hsvdenhaag.nl

 

Externe vertrouwenspersoon 
Albert van der Zalm

Postbus 53509

2505 AM  Den Haag

Tel: +31 (0)6 23 81 42 97

Email: info@albertvanderzalm.nl

 

Landelijke Klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Tel: =31 (0)30 280 95 90

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

 

Vertrouwensinspecteur 

Tel: +31 (0)900 – 111 3111