INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanmeldprocedure 3-jarigen (groep 1)

Aanmelden voor 3 jarigen

Kinderen, geboren tussen 1 april 2019 t/m 30 september 2019 kunnen worden aangemeld in de vierde aanmeldperiode. Annmeldperiode 3 en 4 zijn samengevoegd vanwege de zomervakantie.

De 4e aanmeldperiode (ALM4 + ALM 3) loopt van  12 t/m 30 september 2022.  Let op! Dit is de enige en laatste periode waarin u uw kind kunt aanmelden bij ons op school als uw kind voor 1 oktober 2019 geboren is.

De school is gesloten op dinsdag 20 september vanwege Prinsjesdag.

U kunt het aanmeldformulier persoonlijk inleveren bij ons op school van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 14:00 uur. Graag aanbellen bij het hek. Wij ontvangen u op het speelplein voor het in ontvangst nemen van het aanmeldformulier. Denk eraan om het paspoort van uw kind mee te nemen ter controle.  Wij ontmoeten uw graag.

 

Aanmelden 3-jarigen (groep 1)                  

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor uw kind. Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. U kunt uw kind pas aanmelden op een basisschool van uw voorkeur vanaf 3-jarige leeftijd. U ontvangt van de gemeente een  brief en een  Aanmeldformulier_BasisschoolDenHaag per post als uw kind bijna 3 jaar is.

Voor aanmeldingen vanuit het buitenland geldt dezelfde procedure en dient ook het aanmeldformulier van de gemeente gebruikt te worden. Wij kunnen helaas geen aanmeldformulieren accepteren voor deze datum.

Lever een ingevuld formulier in bij de school van eerste voorkeur (in de juiste aanmeldperiode) en neem bij het inleveren van het formulier het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen, een leerlingplafond. Per jaar kunnen wij aan 25 kinderen een plaats bieden. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan volgt er een loting. De school hanteert daarvoor voorrangsregels ( zie aanname beleid). Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. U kunt uw kind alleen aanmelden in één van de vier aanmeldperiodes:

U kind wordt  3 jaar in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze in de periode:
1 juli 2021 t/m 30 sept. 2021 ALM 4—-16 t/m 30 september 2021
1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 ALM1—20 december 2021 t/m 14 januari 2022
1 januari 2022 t/m 31 maart 2022 ALM2—21 maart t/m 1 april 2022
1 april 2022 t/m 30 juni 2022 ALM3 + ALM 4—12 t/m 30 september 2022
1 juli 2022 t/m 30 sept. 2022

 

Let op: kinderen geboren na 1 april 2019 kunnen alleen aangemeld worden in de periode van 12 t/m 30 september 2022.

 

meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de volgende site:

https://www.onderwijsservicedesk.nl/ouders

Meer informatie over het kiezen van een school kunt u vinden op de volgende website:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/categorie/po

 

 

Informatieavond nieuwe ouders groep 1

Voor ouders die geïnteresseerd zijn hun 3-jarige kind op onze school aan te melden, organiseren wij informatieavonden.
Vanaf 19:15 uur starten we met een inloop. De presentatie begint om 19:30 uur. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen gevolgd door een rondleiding door de school. Einde informatieavond rond 20:30 uur.

De presentatie wordt gehouden in het Nederlands. Deze informatieavond is alleen bedoeld voor  de ouders en niet geschikt voor kinderen. Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wij geven prioriteit aan ouders die in de aanmeldperiode ook daadwerkelijk hun kind moeten aanmelden. U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond  door een e-mail te sturen aan bgerits@hsvdenhaag.nl, Graag in de e-mail  de naam en geboortedatum van uw kind vermelden.

Graag heten wij nieuwe ouders van harte welkom om kennis te komen maken op  een van onderstaande data:

donderdag 25 november 2021 (per inschrijving)

dinsdag 8 maart 2022 (per inschrijving)

donderdag 9 juni 2022 (per inschrijving)

dinsdag 6 september 2022 (per inschrijving)