INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanmeldprocedure 3-jarigen (groep 1)

Actuele informatie met betrekking tot AanmeldenPO i.v.m. Corona-virus

Aanmelden voor 3 jarigen

Kinderen, geboren tussen 1-4-2018 en 30-06-2018 kunnen worden aangemeld in de derde aanmeldperiode. 

De 3e aanmeldperiode loopt van 21 juni 2021  t/m 2 juli 2021

U kunt het aanmeldformulier persoonlijk inleveren bij ons op school van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 14:00 uur. Graag aanbellen bij het hek. Wij ontvangen u op het speelplein voor het in ontvangst nemen van het aanmeldformulier.

 

Aanmelden 3-jarigen (groep 1)                  

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor uw kind. Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. U kunt uw kind pas aanmelden op een basisschool van uw voorkeur vanaf 3-jarige leeftijd. U ontvangt van de gemeente een brief en een aanmeldformulier gemeente Den Haag per post als uw kind bijna 3 jaar is.

Voor aanmeldingen vanuit het buitenland geldt dezelfde procedure en dient ook het aanmeldformulier van de gemeente gebruikt te worden.

Lever een ingevuld formulier in bij de school van eerste voorkeur (in een aanmeldperiode) en neem bij het inleveren van het formulier het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen. Per jaar kunnen wij aan 24 kinderen een plaats bieden. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan volgt er een loting. De school hanteert daarvoor voorrangsregels ( zie aanname beleid). Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. U kunt uw kind alleen aanmelden in één van de vier aanmeldperiodes:

U kind wordt  3 jaar in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze in de periode:
1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 14 december 2020 t/m 8 januari 2021
1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 22 maart t/m 6 april 2021
1 april 2021 t/m 30 juni 2021 21 juni t/m 2 juli 2021
1 juli 2021 t/m 30 sept. 2021 16 t/m 30 september 2021

 

Let op: kinderen geboren na 1 juli 2018 kunnen alleen aangemeld worden in de periode van 16 t/m 30 september 2021.

meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de volgende site:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

Informatieavond nieuwe ouders groep 1

Voor ouders die geïnteresseerd zijn hun kind op onze school aan te melden, organiseren wij informatieavonden.
Vanaf 19:15 uur starten we met een inloop. De presentatie begint om 19:30 uur. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen gevolgd door een rondleiding door de school. Einde informatieavond rond 20:30 uur.

De presentatie wordt gehouden in het Nederlands. Deze informatieavond is alleen bedoeld voor  de ouders en niet geschikt voor kinderen. Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wij geven prioriteit aan ouders die in de aanmeldperiode ook daadwerkelijk hun kind moeten aanmelden. U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond  door een e-mail te sturen aan bgerits@hsvdenhaag.nl

Graag heten wij nieuwe ouders van harte welkom om kennis te komen maken op  een van onderstaande data:

dinsdag 7 september 2021 (per inschrijving)

donderdag 25 november 2021 (per inschrijving)

dinsdag 8 maart 2022 (per inschrijving)

donderdag 9 juni 2022 (per inschrijving)