INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanmeldprocedure

Aanmelden vier-jarigen en ouder

Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden. Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst. Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Wij hebben echter te maken met wachtlijsten voor alle groepen en kunnen niet altijd een plek garanderen. Zie ook ons aanname beleid. Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst (tenzij er een plek beschikbaar is).

Aanmelden kan door het  aanmeldformulier HSV NA in te vullen en te retourneren aan de HSV Nederlandse Afdeling /Tweetalig onderwijs.

Aanmelden 3-jarigen (groep 1)                  

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor uw kind. Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. U kunt uw kind pas aanmelden op een basisschool van uw voorkeur vanaf 3-jarige leeftijd. U ontvangt van de gemeente een brief en een aanmeldformulier per post als uw kind bijna 3 jaar is.

Lever een ingevuld formulier in bij de school van eerste voorkeur (in een aanmeldperiode) en neem bij het inleveren van het formulier het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen. Per jaar kunnen wij 28 kinderen een plaats bieden. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan volgt er een loting. De school hanteert daarvoor voorrangsregels ( zie aanname beleid). Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. U kunt uw kind alleen aanmelden in één van de vier aanmeldperiodes:

  • 16 t/m 30 september 2019
  • 16 december t/m 10 januari 2020 (school is gesloten in kerstvakantie: 23 dec. t/m 3 jan.)
  • 23 maart t/m 3 april 2020
  • 22 juni t/m 3 juli 2020

Let op: kinderen geboren na 1 juli 2017 kunnen alleen aangemeld worden in de periode van 16 t/m 30 september 2020.

meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de volgende site:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

Informatieavond nieuwe ouders groep 1

Graag heten wij nieuwe ouders van harte welkom om kennis te komen maken op 

 

woensdagochtend 11 september 2019 van 9:00-10:00 uur.

donderdagavond 14 november 2019

dinsdagavond 18 februari 2020

donderdagavond 4 juni 2020

Om 19.00 uur starten we met een inloop met koffie/thee om kennis te maken. De presentatie begint om 19.15 uur, gevolgd door een rondleiding door de school. De presentatie wordt in het Nederlands gehouden. Einde avond is ongeveer om 20:15 uur.