INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanmeldprocedure

Actuele informatie met betrekking tot AanmeldenPO i.v.m. Corona-virus

Aanmelden nu niet mogelijk voor 3 jarigen

Omdat door het corona-virus veel scholen gesloten zijn, zal de tweede aanmeldperiode (23 maart t/m 3 april) niet doorgaan zoals gebruikelijk.

Wanneer wel aanmelden?                                                               

De tweede en derde aanmeldperiode worden samengevoegd. Kinderen, geboren tussen 1-1-2017 en 31-3-2017 kunnen worden aangemeld in de derde aanmeldperiode. Gelijk met de kinderen die geboren zijn tussen 1-4-2017 en 30-6-2017.

De derde aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 3 juli 2020.

Deze periode waarin door ouders kan worden aangemeld is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen, verspreid over deze aanmeldperiode, te kunnen aannemen en verwerken. Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het antwoord op aanmeldingen in de derde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 16 juli. Dit is zoals eerder al vast stond in de jaarplanning.

Informatieavond donderdag 4 juni.

Op donderdagavond 4 juni is er een informatieavond voor ouders die hun kind in de derde aanmeldperiode moeten aanmelden.  Vanwege het Corona virus kunnen wij maar een beperkt aantal ouders ontvangen. U wordt verzocht zich deze keer in te schrijven voor de informatieavond.  Inschrijven kan via de e-mail  bij de locatieleider Bregje Gerits: bgerits@hsvdenhaag.nl. Sluitingsdatum voor  inschrijven is maandag 1 juni.

Wij kunnen u helaas alleen welkom heten als u een bevestiging van inschrijving voor deze informatieavond heeft ontvangen. 

 

Aanmelden 3-jarigen (groep 1)                  

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor uw kind. Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. U kunt uw kind pas aanmelden op een basisschool van uw voorkeur vanaf 3-jarige leeftijd. U ontvangt van de gemeente een brief en een aanmeldformulier gemeente Den Haag per post als uw kind bijna 3 jaar is.

Voor aanmeldingen vanuit het buitenland geldt dezelfde procedure en dient ook het aanmeldformulier van de gemeente gebruikt te worden.

Lever een ingevuld formulier in bij de school van eerste voorkeur (in een aanmeldperiode) en neem bij het inleveren van het formulier het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

Onze school is een van de scholen in Den Haag met een maximum aantal plaatsen. Per jaar kunnen wij aan 24 kinderen een plaats bieden. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan volgt er een loting. De school hanteert daarvoor voorrangsregels ( zie aanname beleid). Kiest u voor onze school, dan is het belangrijk dat u op het aanmeldformulier uw 2e voorkeur en andere voorkeuren aangeeft. U kunt uw kind alleen aanmelden in één van de vier aanmeldperiodes:

U kind wordt  3 jaar in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze in de periode:
1 oktober 2019 t/m 31 december 2019 16 december t/m 10 januari 2020
1 januari 2020 t/m 31 maart 2020 23 maart t/m 3 april 2020
1 april 2020 t/m 30 juni 2020 22 juni t/m 3 juli 2020
1 juli 2020 t/m 30 sept. 2020 16 t/m 30 september 2020

 

Let op: kinderen geboren na 1 juli 2017 kunnen alleen aangemeld worden in de periode van 16 t/m 30 september 2020.

meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u op de volgende site:

https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

Informatieavond nieuwe ouders groep 1

Graag heten wij nieuwe ouders van harte welkom om kennis te komen maken op 

 

woensdagochtend 11 september 2019 van 9:00-10:00 uur.

donderdagavond 14 november 2019

dinsdagavond 18 februari 2020

donderdagavond 4 juni 2020 (per inschrijving)

Om 19.00 uur starten we met een inloop met koffie/thee om kennis te maken. De presentatie begint om 19.15 uur, gevolgd door een rondleiding door de school. De presentatie wordt in het Nederlands gehouden. Einde avond is ongeveer om 20:15 uur.

Deze informatieavond is bedoeld voor de ouders en niet geschikt voor kinderen.

 

 

Aanmelden vier-jarigen en ouder

Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden. Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst. Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Wij hebben echter te maken met wachtlijsten voor alle groepen en kunnen niet altijd een plek garanderen. Zie ook ons aanname beleid. Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst (tenzij er een plek beschikbaar is).

Aanmelden kan door het  aanmeldformulier HSV NA in te vullen en te retourneren aan de HSV Nederlandse Afdeling /Tweetalig onderwijs.