INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Kenmerken TPO

  • Nederlands basisonderwijs waarbij de leerlingen zowel les krijgen in het Nederlands als in het Engels.
  • Het onderwijs heeft een duidelijk internationale oriëntatie, mede door  de integratie met de Internationale afdeling. Kinderen met verschillende culturele achtergronden kunnen met elkaar spelen en leren.
  • Integratie tussen de Internationale afdeling en de Nederlandse afdeling. De leerlingen integreren met hun parallelgroep tijdens de IPC-lessen, de vakleerkrachtenlessen en het buitenspelen. Ook vieringen, en uitstapjes vinden waar mogelijk gezamenlijk plaats.
  • Het Internationaal Primary Curiculum (IPC) is uitgangspunt en wordt in beide afdelingen gebruikt. Alle vakken zullen worden aangeboden in beide talen.
  • We volgen de kerndoelen en leerlijnen van het SLO voor basisonderwijs en moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Het streven is dat de leerlingen opgeleid worden tot een niveau in beide talen waarmee kinderen in het Nederlandstalig voortgezet onderwijs of het (tweetalig) voortgezet onderwijs goed uit de voeten kunnen. Deze keuze is aan de ouders. Wij streven bij het verlaten van de basisschool naar een niveau Engels op B1/B2 level.
  • De lessen in het Engels worden gegeven door (near)native speakers, bij voorkeur bi-lingual speakers.