INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Kenmerken TPO

  • De leerlingen krijgen zowel les in het Nederlands als in het Engels.
  • Het onderwijs heeft een duidelijk internationale oriëntatie, mede door  de integratie met de Internationale afdeling. Kinderen met verschillende culturele achtergronden kunnen met elkaar spelen en leren.
  • Integratie tussen de Internationale afdeling en de Tweetalige afdeling. De leerlingen integreren met hun parallelgroep tijdens de IPC-lessen, de vakleerkrachtenlessen  en het buitenspelen. Ook vieringen, en uitstapjes vinden gezamenlijk plaats.
  • Het Internationaal Primary Curiculum (IPC) is uitgangspunt en wordt in beide afdelingen gebruikt. Alle vakken zullen worden aangeboden in beide talen. Onderzocht zal worden wanneer en in welke mate deze vakgebieden zullen worden aangeboden.
  • De afdeling leidt op tot een niveau in beide talen waarmee kinderen in het (tweetalig) voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs goed uit de voeten kunnen, maar ook in het Nederlandstalig voortgezet onderwijs. Deze keuze is aan de ouders. Wij streven bij het verlaten van de basisschool naar een niveau Engels op B1 /B2 level.
  • De lessen in het Engels worden gegeven door (near)native speakers, bij voorkeur bi-lingual speakers.