INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de direct aan de school gerelateerde issues die van belang zijn voor ouders/verzorgers, leerlingen en het personeel ( bv.: Veiligheid in en om het gebouw, samenwerking tussen de Internationale en Nederlandse afdeling, schoonmaak van het gebouw, besteding van de ouderbijdrage, etc.). De MR heeft een adviserende rol.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten van de NA en de ID. De bijeenkomsten van de MR worden bijgewoond door de directeuren van de Nederlandse en Internationale afdeling. De MR vergadert ‘s avonds, minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen worden in het Engels gehouden.

Klik hier voor de MR leden
Klik hier voor vragen/opmerkingen gericht aan de MR

MR-vergadering voor het schooljaar 2018-2019:

Maandag 10 September 2018

Maandag 12 November 2018

Maandag 28 Januari 2019

Maandag 25 Maart 2019

Maandag 3 Juni 2019

Maandag 1 Juli 2019

Voor vergaderverslagen, klik hier