INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de direct aan de school gerelateerde issues die van belang zijn voor ouders/verzorgers, leerlingen en het personeel ( bv.: Veiligheid in en om het gebouw, samenwerking tussen de Internationale en Nederlandse afdeling, schoonmaak van het gebouw, besteding van de ouderbijdrage, etc.). De MR heeft een adviserende rol.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten van de NA en de ID. De bijeenkomsten van de MR worden bijgewoond door de directeuren van de Nederlandse en Internationale afdeling. De MR vergadert ‘s avonds, minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen worden in het Engels gehouden.

Klik hier voor de MR leden
Klik hier voor vragen/opmerkingen gericht aan de MR

MR-vergadering voor het schooljaar 2017-2018:

18 september 2017
6 november 2017
22 januari 2018
26 maart 2018
28 mei 2018
25 juni 2018

Voor vergaderverslagen, klik hier