INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023:

De HSV Nederlandse afdeling verzorgt – in overleg met de medezeggenschapsraad – een extra aanbod, omdat wij denken dat dit de ontwikkeling van uw kind(eren) ten goede komt. Daarvoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van €575,- per leerling per schooljaar.

 Daarmee kunnen wij de volgende zaken voor uw kind(eren) organiseren:
– Klassen Verkleining (max. 28 leerlingen per groep)
– Lessen muziek, gymnastiek, beeldende vorming en Engels door vakleerkrachten
– Extra activiteiten rondom IPC en cultuur (zoals gastlessen en thema uitjes)
– Schoolreisjes
– Feestelijke activiteiten (Sinterklaas, Kerstborrel, Zomerfeest)

N.B. De ouderbijdrage wordt voor het overgrote deel besteed aan de inzet van onze vakleerkrachten.

Wij zijn trots op onze mooie school en willen de kinderen graag goed en aantrekkelijk onderwijs bieden. De ouderbijdrage maakt een wezenlijk verschil om dit te kunnen realiseren.