INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Ouderbijdragen en cursusgelden voor het schooljaar 2018-2019:

Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling:

Per leerling: € 575,-

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

De salariskosten van de vakleerkrachten en andere specialisten worden niet door de overheid vergoed. Deze worden dus gedeeltelijk betaald uit de ouderbijdrage.

Salariskosten  € 425,-
Leermiddelen  €   30,-
Afschrijvingskosten meubilair / leermiddelen en ICT  €   25,-
ICT  €   25,-
Huisvestingskosten (schoonmaak / energie e,d,)  €   35,-
Schoolreis & excursies e.d.  €   25,-
Overige kosten  €   10,-
 TOTAAL  € 575,-