INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdragen en cursusgelden voor het schooljaar 2021-2022:

De HSV Nederlandse afdeling verzorgt – in overleg met de medezeggenschapsraad – een extra aanbod, omdat wij denken dat dit de ontwikkeling van uw kind(eren) ten goede komt. Om de kosten voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden, heeft de school in de afgelopen jaren dezelfde ouderbijdrage van €575,- per leerling gehanteerd.

 

Hiermee maken wij de volgende extra’s mogelijk:

  • Wij streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 28 leerlingen (of lager).
  • Er wordt klassenverkleining gerealiseerd, o.a. tijdens de lessen van de vakleerkrachten (muziek/gymnastiek/handvaardigheid/Engels), doordat de helft van de groep les krijgt van de vakleerkracht en de andere helft les krijgt van de eigen leerkracht.
  • Wij bieden tweetalig onderwijs in groep 1-7 en Engelse lessen in groep 8.
  • Wij bieden het international primary curriculum aan (vakgeïntegreerd onderwijs).
  • Wij bieden schoolreisjes en excursies aan die zoveel mogelijk aansluiten op de thema’s van IPC.