INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanname beleid

Onderstaand vindt u de procedure voor het aanmelden van nieuwe leerlingen op onze school.

Wij maken onderscheid tussen kinderen die instromen in groep 1 en kinderen die in hogere groepen willen instromen. Instromen kan het gehele jaar. Wij hebben echter wel te maken met wachtlijsten voor alle groepen.

De tweetalige afdeling is alleen toegankelijk voor ouders die permanent in Nederland verblijven

Enkele criteria waar wij onze toelating op baseren:

  • Broertjes/zusjes van kinderen die al op de HSV, Nederlandse afdeling,  zitten hebben voorrang.
  • Kinderen van personeelsleden van de Stichting HSV hebben voorrang.
  • Eén van de ouders spreekt vloeiend Nederlands.
  • De school is onderdeel van de Internationale school; ouders dienen open te staan voor die Internationale wereld, en zijn international minded.

 

Ons tweetalig basisonderwijs kan niet worden gezien als een substituut of vervanging voor een internationale school. Tussen de 30-50% van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de overige lesuren in het Nederlands.

Leerlingen uit het buitenland, van de internationale afdeling van de HSV of van andere internationale basisscholen krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit Den Haag. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit Den Haag is afgerond en er nog plaats is.
Jaarlijks wordt in oktober besloten welke kinderen ook daadwerkelijk worden toegelaten.

 

The Bilingual Department is only open to applicants whom remain permanently in the Netherlands and is not a substitute for International Education. 

Between 30-50% of the lesson time is in English, the remainder is in Dutch. We follow the Dutch national curriculum criteria.

Students from foreign countries, our International department of the HSV or other international schools are not given priority over students from the Hague.

Criteria for admission:

  • Priority is given to siblings, if there is a brother or sister already in school in the Dutch Department
  • Children of members of staff
  • One parent speaks Dutch fluently
  • The school is part of an International school; parents need to be open for the International Dimension and be internationally minded

 

Een school zoeken

Op de website scholenwijzer.denhaag.nl vindt u alle scholen van Den Haag. Ook leest u daar waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

 

Meer informatie?
E-mail: info@hsvdenhaag.nl
Tel: 070 – 318 49 50