INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanname beleid

Wij maken onderscheid tussen kinderen die instromen in groep 1 en kinderen die in hogere groepen willen instromen. Instromen kan het gehele jaar. Wij hebben echter wel te maken met wachtlijsten voor de meeste groepen.

De tweetalige afdeling is alleen toegankelijk voor ouders die permanent in Nederland verblijven. Wij moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving en volgen de Nederlandse leerlijnen en kerndoelen. Alle Cito toesten worden in het Nederlands afgenomen.

Voorrangsregels aanmelden 3-jarigen:

 • Broertjes/zusjes van kinderen die al op de HSV Nederlandse afdeling  zitten, hebben voorrang.
 • Kinderen van personeelsleden van de Stichting HSV hebben voorrang.

 

Enkele criteria waar wij onze toelating op baseren vanaf 4-jarige leeftijd:

 • Broertjes/zusjes van kinderen die al op de HSV, Nederlandse afdeling,  zitten hebben voorrang.
 • Kinderen van personeelsleden van de Stichting HSV hebben voorrang.
 • Eén van de ouders spreekt vloeiend Nederlands.
 • De school is onderdeel van de Internationale school; ouders dienen open te staan voor die internationale wereld, en zijn international-minded.
 • Wij hanteren een evenwichtige spreiding van jongens en meisjes.
 • Wij hanteren een evenwichtige spreiding van leeftijd over het kalenderjaar.

Ons tweetalig basisonderwijs kan niet worden gezien als een substituut of vervanging voor een internationale school. Wij zijn een Nederlandse basisschool waarbij leerlingen les krijgen in het Nederlands en in het Engels. We moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving voor basisonderwijs en de CITO toetsen worden afgenomen in het Nederlands. Tussen de 30-50% van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de overige lesuren in het Nederlands. Het is aan te raden dat een van de ouders vloeiend Nederlands spreekt. De school is onderdeel van de Internationale school; ouders dienen open te staan voor die internationale wereld, en zijn international-minded.

 

The Bilingual Department is only open to applicants whom remain permanently in the Netherlands and is not a substitute for International Education. We are a Dutch primary school and follow the Dutch curriculum. The law states that all the CITO tests have to be taken in Dutch. We prepare the childern for Dutch or bilingual secondary school. If you wish your child to attend international secondary , we recommend our international department.

Between 70-50% of the lesson time is in Dutch, 30-50% in English. We follow the Dutch national curriculum criteria. 

Criteria for admission:

 • Priority is given to siblings, if there is a brother or sister already in school in the Dutch Department
 • Priority is given to children of members of HSV staff
 • One parent speaks Dutch fluently
 • The school is part of an International school; parents need to be open for the international dimension and be internationally minded