INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht om te participeren in de voor- en naschoolse opvang. Een aantal kinderopvangcentra in de buurt komen de kinderen na school ophalen bij ons op school. Dit gebeurt danwel lopend of met taxivervoer.

Op dit moment wordt er alleen na-schoolse opvang geboden maar geen voor-schoolse opvang.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende kinderopvanginstellingen die bij ons op school kinderen komen ophalen:

DAK kindercentra
Schelpkade 43-45, 2514 KB Den Haag
Website : www.dakkindercentra.nl
Tel +31 (0)70 750 21 00
E-mail: info@dakkindercentra.nl
Kindergarden
Alexanderstraat 26-28, 2514 JM Den Haag
Website: www.kindergarden.nl
Tel +31 (0)20 423 54 22
Email: info@kindergarden.nl
 

Kinderopvang 2Samen
Frederikstraat 26 , 2514 LK Den Haag
Website: www.2samen.nl
Tel: +31(0)70 338 5500
E-mail: info@2samen.nl

 

Zein International Daycare
Website: www.zeinchildcare.nl
Hoofdkantoor: +31 (0)70 3268 263
E-mail: info@zeinchildcare.nl

 

Partou
Noordeinde 42, 2514 GP Den Haag
Website: www.partou.nl
Tel: +31 (0) 70 3646365
E-mail: teambsonoordeinde142@partou.nl

Locatie Laan Copes van Cattenburch

Laan Copes van Cattenburch, 2514 GP Den Haag
Website: www.partou.nl
Tel: +31 (0) 70  355375
E-mail: teambsocopesvancattenburch60@partou.nl

 

Big Ben Kids
Scheveningseweg 46 , 2517 KV Den Haag
Website: www.bigbenkids.com
Tel: +31 (0) 70 3634070
E-mail:Scheveningen.fm@bigbenkids.com