INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht om te participeren in de voor- en naschoolse opvang. Een aantal kinderopvangcentra in de buurt komen de kinderen na school ophalen bij ons op school. Dit gebeurt danwel lopend of met taxivervoer.

Op dit moment wordt er alleen na-schoolse opvang geboden maar geen voor-schoolse opvang.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende kinderopvanginstellingen die bij ons op school kinderen komen ophalen:

DAK kindercentra
Schelpkade 43, 2514 KB Den Haag
Website : www.dakkindercentra.nl
Tel +31 (0)88 750 94 20
E-mail: info@dakkindercentra.nl
Kindergarden
Alexanderstraat 26, 2514 JM Den Haag
Website: www.kindergarden.nl
Tel +31 (0)20 423 54 22
Email: info@kindergarden.nl
2Samen
Frederikstraat 26 , 2514 LK Den Haag
Website: www.2samen.nl
Tel: +31 (0)70 360 71 38
E-mail: info@2samen.nl
Zein International Daycare
Website: www.zeinchildcare.nl
Tel: +31 (0)70 200 23 75
E-mail: info@zeinchildcare.nl
Partou
Laan Copes van Cattenburch 60, 2585 GC Den Haag
Website: www.partou.nl
Tel: +31 (0)70 355 13 75
E-mail: copesvancattenburch@partou.nl
Big Ben Kids
Scheveningseweg 46, 2517 KV Den Haag
Website: www.bigbenkids.com
Tel: +31 (0)70 363 40 70
E-mail:scheveningen@bigbenkids.com