INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Overgang naar Voortgezet Onderwijs

In groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven mbt. de keuze van voortgezet onderwijs. Dit advies
wordt opgesteld door een commissie waarin zitting hebben; de leerkrachten van de groepen 6-7-8 de
Intern Begeleider en de directeur. Dit voorlopig advies heeft geen waarde richting de school voor
voortgezet onderwijs, het is de indicatie waar we als school naar toe werken.
In groep 8 ontvangt u het definitieve advies. Ook dit wordt opgesteld door de eerder genoemde
commissie.
De Eindtoets wordt afgenomen in april. Mocht de eindtoets significant verschillen met het advies, een
hoger advies geven, dan stellen wij het schooladvies bij.

Vertrek van een leerling naar een andere school

Bij vertrek van een leerling naar een andere school ontvangt u het leerlingdossier, dat u meeneemt
naar de nieuwe school. Het dossier omvat:
 het onderwijskundig rapport;
 het traditionele rapport;
 de gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 een bewijs van uitschrijving.