INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Tweetalig Primair Onderwijs (TPO)

Wij zijn als HSV Internationale basisschool, samen met 12 andere landelijke basisscholen , geselecteerd om mee te doen aan de pilot Tweetalig Onderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij in de groepen 1 gestart met Tweetalig onderwijs. Doel van deze pilot is om  het gesproken Engels uit te breiden van 30% tot uiteindelijk 50% van de lestijd, aan het einde van de basisschool. Dit gaan we jaarlijks, groep voor groep, uitbreiden zodat uiteindelijk alle kinderen van onze school tweetalig onderwijs krijgen. Hierna kunnen kinderen dan, als ouders dat wensen, doorstromen naar nederlands of tweetalig voortgezet onderwijs.

Dit schooljaar 2019-2020 wordt er gestart met Tweetalig onderwijs in groep 7. De groepen 1 t/m 7 krijgen vanaf dit schooljaar tussen de 30-50% van de lessen in het Engels.

Tweetalig onderwijs vanaf groep 1 t/m groep 7

 

We willen leerlingen de kans bieden vol zelfvertrouwen in een andere taal te communiceren en echte wereldburgers te worden.

 

Our Bilingual Programme ( Tweetalig basisonderwijs) cannot be regarded as a substitute or replacement for international education. We are a Dutch school and follow the Dutch school system. Approximately 70-50% of the teaching time will be in Dutch and the rest in English. We have to follow the Dutch law for primary education and our bilingual program follows the Dutch curriculum guidelines. All CITO tests will be done in Dutch.

We refer you to our International Department if you’re interested in international education.

Pupils coming from abroad or from an international primary school will not be given priority over pupils from the Hague. There applications will be considered if there are still places available. There Dutch level of speaking and writing will be assessed.