INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Tweetalig Primair Onderwijs (TPO)

We willen leerlingen de kans bieden vol zelfvertrouwen in een andere taal te communiceren en echte wereldburgers te worden.

Wij zijn als HSV Internationale basisschool, samen met 12 andere landelijke basisscholen, geselecteerd om mee te doen aan de pilot Tweetalig Onderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij in de groepen 1 gestart met Tweetalig onderwijs. Op dit moment krijgen de groepen 1 t/m 8 Tweetalig onderwijs. De leerlingen krijgen 30-50% van de tijd les in het Engels. Wij werken met de OTOL methode; dit wil zeggen ‘One Teacher, One Language’. In de praktijk betekent dit dat er op sommige dagen een Nederlands sprekende leerkracht voor de klas staat en de andere dagen een Engels sprekende leerkracht. Onze Engelstalige leerkrachten zijn (near) native speakers. Na onze basisschool kunnen kinderen doorstromen naar Nederlands of tweetalig voortgezet onderwijs.

Het Nederlandse curriculum is leidend en vormt de basis van ons tweetalig onderwijs.

 

Our Bilingual Programme ( Tweetalig basisonderwijs) cannot be regarded as a substitute or replacement for international education. We are a Dutch school and follow the Dutch school system. Approximately 50-70% of the teaching time will be in Dutch and the rest in English. We have to follow the Dutch law for primary education and our bilingual program follows the Dutch curriculum guidelines. All CITO tests will be done in Dutch.

We refer you to our International Department if you’re interested in international education.

Pupils coming from abroad or from an international primary school will not be given priority over pupils from the Hague. There applications will be considered if there are still places available. There Dutch level of speaking and writing will be assessed.