INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Vakleerkrachten

Muziek, Handvaardigheid en Gym

Op onze school nemen muziek, expressie en beweging een belangrijke plaats in.

Alle leerlingen hebben minstens één keer per week muziekles en gym. Deze activiteiten worden verzorgd door vakleerkrachten en vinden plaats in aparte lokalen.

Het dragen van gymschoenen tijdens de gymlessen is verplicht.
De kinderen van de groepen 2 t/m 8 en ID 1 t/m 6 krijgen gymles in de gymzaal. De andere kinderen krijgen gymles in het speellokaal.

Handvaardigheid wordt vanaf groep 4 door een vakleerkracht verzorgd.

Tijdens de lessen van de vakleerkrachten vindt integratie met de internationale afdeling plaats, de helft van een groep Nederlandse kinderen wordt gecombineerd met de helft van hun internationale parallelgroep.