INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Schooltijden

Vanaf 8.20 uur gaat het hek open. De kinderen van groep 2 t/m 8 moeten om 8:25 op school zijn.

De lessen starten om 8:30 uur voor de groepen 2 t/m 8 en om 8:45 uur voor groep 1.

Groep 1  Groepen 2 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
08.30 – 08.45 inloop (groep 1) 08.30 – 12.00
08.45 – 12.30 13.00 – 15.00
13.30 – 15.00
woensdag woensdag
08.30 – 08.45 inloop (groep 1)
08.45 – 12.30
08.30 – 12.30

 

Overblijfmogelijkheden

Op de HSV wordt niet gewerkt met een continurooster. Toch kiezen vrijwel alle ouders ervoor om tijdens
de lunchpauze hun kind te laten overblijven op school. De kinderen eten een half uur  in de klas en spelen een half uur buiten onder toezicht van overblijfkrachten.

De kosten van het overblijven zijn € 150,- per kind per schooljaar.