INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Haagse Stichting Vrienden van (2HSV)

De stichting 2HSV wil bijdragen aan de kwaliteit van de Haagsche School Vereeniging en van de bijbehorende schoolomgeving door middel van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor school- en buurtkinderen.

In voorgaande projecten heeft 2HSV grote financiële bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de schoolpleinen en voor de aanschaf van muziekinstrumenten en iPads.

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de Haagsche Schoolvereeniging en het bieden van (financiële) hulp en ondersteuning bij het realiseren van projecten of aankoop van goederen, ten behoeve van de leerlingen, leerkrachten en andere bij genoemde school werkzame personen (bv onderwijsmateriaal (bv atlassen), muziek instrumenten, sportfaciliteiten, ICT, multi media, schoolpleinen en speelmaterialen. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het werven van fondsen bij ouders van leerlingen, en bij andere personen, bedrijven en organisaties die de Haagsche Schoolvereeniging een warm hart toedragen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, subsidies, giften, legaten en andere baten.

Voor meer informatie zie de website van 2HSV