INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Ouder Activiteiten Commissie (OAC)

De OAC is behulpzaam bij de organisatie van verschillende activiteiten op school zoals o.a. de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis en zomerfeest.

De commissie bestaat momenteel uit 5 ouders van de NA( Nederlandse Afdeling) en 3 ouders van de ID (Internationale Afdeling).
Deze samenstelling is erg belangrijk voor de integratie en samenwerking tussen de NA- en de ID afdelingen.
De OAC vergadert enkele malen per jaar, rondom de geplande activiteiten. Bij deze vergaderingen zullen de locatieleiders van ID en NA zoveel mogelijk aanwezig zijn.

De locatieleiders en de OAC bepalen samen hoe een activiteit wordt georganiseerd en uitgevoerd.
De OAC heeft daarnaast ook als taak, de participatie van ouders te bevorderen door hen te betrekken bij alle activiteiten die door de OAC en het schoolteam worden georganiseerd.
Zonder hulp van de ouders kunnen deze niet plaatsvinden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over een activiteit of mee wilt helpen, neem dan contact op met de OAC

Klik hier voor de OAC leden