INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Missie en visie

 
Global citizenship, lifelong learning

De school biedt een veilig, zorgdragend en stimulerend milieu waarin alle kinderen worden geprikkeld om zich ten volle te ontwikkelen, binnen hun mogelijkheden, tegen een multiculturele en internationale achtergrond.

De Haagsche Schoolvereeniging probeert dit te bereiken door:

1. Een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders, gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en tolerantie.
2. Het plezier in het leren centraal te stellen bij het didactisch en pedagogisch handelen.
3. Een leerprogramma van hoge kwaliteit, in beide afdelingen, aan te bieden.
4. Kindgericht, kindvriendelijk en zelfstandigheid bevorderend te werken.
5. Het bevorderen van leren waarbij structuur, creativiteit en plezier een rol spelen.
6. Adaptief onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoefte en mogelijkheden van iedere leerling.
7. Het respecteren en op waarde schatten van de verschillende culturen en achtergronden.
8. Het bevorderen van de Nederlandse en Engelse taal als de twee levende talen in de school.
9. Het leven en werken in Nederland als integraal uitgangspunt te nemen voor het onderwijs aan de kinderen.
10. Het aanmoedigen en bevorderen van een positieve kijk op het wereldgebeuren.
11. Streven naar een groepsgrootte van 28 leerlingen.
12. Vaklessen aan te bieden in half internationale en half Nederlandse groepen vanaf groep 3.
13. Extra individuele aandacht te bieden bij taal en rekenen als er in halve groepen wordt gewerkt.
14. De Engelse taal aan te bieden vanaf groep 1.
15. Veel aandacht te hebben voor museum, theaterbezoek, excursies, voorstellingen, uitvoeringen en evenementen.

 

Prioriteiten

  • Wij zijn “learning focussed”, we bieden onderwijs van goede kwaliteit
  • De twee afdelingen, Nederlands en Internationaal opereren als één organisatie.
  • Het motto is “Samen waar het kan, apart waar het moet”.
  • Beide afdelingen werken met het IPC (International Primary Curriculum).
  • Engels wordt structureel aangeboden in de groepen 5 t/m 8 volgens een vastgesteld programma.
  • Vanaf dit schooljaar wordt tweetalig primair onderwijs aan geboden in de groepen 1 t/m 4.
  • Dit wordt jaarlijks uitgebreid naar de volgende groep.

 

Wij werken op school met persoonlijke doelen vanuit het IPC, deze staan altijd centraal:

Aanpassingsvermogen We zijn bereid om dingen uit te proberen en aan nieuwe dingen te wennen
Communicatie We kunnen ons op verschillende manieren met anderen verbinden
Samenwerking We kunnen samenwerken
Onderzoek We willen dingen uitzoeken en erover leren
Moraliteit We doen het juiste en vertellen de waarheid
Veerkracht We geven niet op!
Zorgzaamheid We denken na voordat we doen
Respect We gaan zorgvuldig om met andermans gevoelens en letten op elkaars spullen