INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Missie en visie

 

Bij de HSV staan we voor een belangrijke missie:

Global citizenship, lifelong learning

Wereldburgerschap, een leven lang leren!

Wij geloven dat we er alles aan moeten doen om wereldburgerschap te bevorderen en bij onze leerlingen de  vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun leven lang te leren. Onze missie is daarom: Kinderen in staat te stellen verantwoordelijke wereldburgers te zijn en een leven lang te leren in een voortdurend veranderende wereld’.  

In de praktijk betekent dit dat de kinderen op onze school in aanraking komen met leerlingen, leerkrachten en begeleiders van verschillende nationaliteiten en culturen. Doordat we intensief samenwerken met de internationale afdeling en het aanbod van tweetalig onderwijs is er sprake van een unieke internationaal georiënteerde leeromgeving.

Door deel te nemen aan de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) worden zowel Nederlandstalig als Engelstalig onderwijs (30-50%) aangeboden in groep 1 t/m 8.

Daarnaast wordt door middel van het International Primary Curriculum (IPC) aandacht besteed aan een internationale oriëntatie. Hierbij  werken leerlingen aan hun sociale en culturele vaardigheden. Hoe leren we over onszelf? Hoe leren we over de ander? En hoe staan we open voor een andere blik op de wereld?

Ambities onderwijsprogramma

  • Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) in de groepen 1 t/m 8.
  • Verhoging kwaliteit IPC onderwijs (International Primary Curriculum).
  • Ondersteuning en uitdaging van leerlingen
  • Bevorderen positieve social-emotionele ontwikkeling & Growth mindset.
  • Cultuureducatie: Dans!

 

Wij werken op school met persoonlijke doelen vanuit het IPC, deze staan altijd centraal:

Aanpassingsvermogen We zijn bereid om dingen uit te proberen en aan nieuwe dingen te wennen
Communicatie We kunnen ons op verschillende manieren met anderen verbinden
Samenwerking We kunnen samenwerken
Onderzoek We willen dingen uitzoeken en erover leren
Moraliteit We doen het juiste en vertellen de waarheid
Veerkracht We geven niet op!
Zorgzaamheid We denken na voordat we doen
Respect We gaan zorgvuldig om met andermans gevoelens en letten op elkaars spullen