INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Aanmelden vanaf 4-jarige leeftijd

Aanmelden vier-jarigen en ouder

Ouders kunnen hun kinderen op elk gewenst moment in het jaar aanmelden. Na de aanmelding krijgen ouders een bericht van ontvangst.

Aanmelden geeft geen enkele zekerheid over daadwerkelijke inschrijving en toelating. Wij hebben echter te maken met wachtlijsten voor alle groepen en kunnen niet altijd een plek garanderen.  Aangemelde leerlingen komen op een wachtlijst (tenzij er een plek beschikbaar is).

Aanmelden kan door het  aanmeldformulier HSV NA in te vullen en te retourneren aan de HSV Nederlandse Afdeling of per e-mail naar: contact.NA@hsvdenhaag.nl

Indien er plaatsen ontstaan, volgt er altijd een kennismakingsgesprek met de directeur of locatieleider van de Nederlandse afdeling. Hierin wordt gevraagd naar de motivatie en achtergrond van de leerling en het gezin. Ook worden eventuele rapporten opgevraagd bij de huidige school.

Blijkt dat uw kind tot zijn recht zal komen op onze school dan krijgt u bericht en kunt u uw kind inschrijven bij ons op school.

De Tweetalige afdeling is alleen toegankelijk voor ouders die permanent in Nederland verblijven en is geen vervanging van het Internationaal onderwijs.

 

Procedure plaatsing van leerlingen vanaf 4-jarige leeftijd (zij-instroom):

  • Indien er plaatsen ontstaan volgt er altijd een kennismakingsgesprek met de directeur en/of locatieleider van de Nederlandse afdeling. Hierin wordt gevraagd naar de motivatie en achtergrond van de leerling en het gezin.
  • Er wordt contact opgenomen met de huidige school. Een onderwijskundig rapport wordt opgevraagd; en inzage in eventuele rapporten van onderzoeken. Bij instroming vanuit het buitenland wordt het laatste rapport van de huidige school opgevraagd alsmede eventuele rapporten en cito scores van het genoten Nederlandse onderwijs in het buitenland.
  • Wanneer in de toelatingsprocedure blijkt, dat de aangemelde leerling op de leverende basisschool speciale zorg heeft genoten, wordt deze leerling besproken in de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de directeur, de locatieleider, de intern begeleider en een externe GZ- psycholoog. De directeur beslist over toelating.
  • Ouders verplichten zich alle informatie van deskundigen betreffende de aangemelde leerling(en) te overleggen.
  • Leerlingen met een sbo- of so-beschikking worden niet geplaatst.
  • Plaatsing vindt uitsluitend plaats wanneer de groepsgrootte verantwoord is.
  • In principe wordt het advies van de leverende basisschool ten aanzien van het leerjaar waarin de nieuwe leerling wordt geplaatst, opgevolgd.

Blijkt dat uw kind tot zijn recht zal komen op onze school dan krijgt u bericht en kunt u uw kind inschrijven bij ons op school.