INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Sinds 1 januari 2007 hebben alle stichtingen die meer dan 1 school vertegenwoordigen, de verplichting om een GMR ( Gezamelijke Medezeggenschaps Raad) in het leven te roepen.  De GMR heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen ouders, het manangement en het bestuur van de stichting. Bestuursvoorstellen worden aan de GMR voorgelegd. De GMR geeft adviezen aan het bestuur met betrekking tot algemene managementzaken op het niveau van de stichting zoals schoolbeleid, budget, jaarrapporten etc.

De leden van de GMR zijn:

Judith Preston
namens de medewerkers HSV Internationale Afdeling
Patty Burghouwt
namens de medewerkers HSV Nederlandse Afdeling/ Tweetalig onderwijs
Birgit Le Haen
namens de ouders HSV Nederlandse Afdeling/ Tweetalig onderwijs
Marita van Dam-Vreugdenhil
namens de ouders IVIO
José Peters
voorzitter
namens de medewerkers IVIO
Roger Reichrath
namens de ouders van Basisschool Willemspark
Roshni Jhagru
namens de medewerkers van Basisschool Willemspark
Ernée Vollenberg
namens de ouders HOV (Het Open Venster)

Adviseur: Hans van der Vlugt, bestuurder HSV