INTERNATIONALE BASISSCHOOL (Nederlandse Afdeling)

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Sinds 1 januari 2007 hebben alle stichtingen die meer dan 1 school vertegenwoordigen, de verplichting om een GMR ( Gezamelijke Medezeggenschaps Raad) in het leven te roepen.  De GMR heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen ouders, het manangement en het bestuur van de stichting. Bestuursvoorstellen worden aan de GMR voorgelegd. De GMR geeft adviezen aan het bestuur met betrekking tot algemene managementzaken op het niveau van de stichting zoals schoolbeleid, budget, jaarrapporten etc.

De leden van de GMR zijn:

Judith Preston; namens de medewerkers HSV Internationale Afdeling
vacature; namens de ouders HSV Internationale Adfeling
Patty Burghouwt; namens de medewerkers HSV Nederlandse Afdeling/ Tweetalig onderwijs
Birgit Le Haen; namens de ouders HSV Nederlandse Afdeling/ Tweetalig onderwijs

Marita van Dam-Vreugdenhil; namens de ouders IVIO
Jose Peters; (voorzitter) namens de medewerkers IVIO

Roger Reichrath; namens de ouders van Basisschool Willemspark
Roshni Jhagru; namens de medewerkers van Basisschool Willemspark

Vacature; namens Lighthouse Special Education
Ernee Vollenberg; namens de ouders HOV (Het Open Venster)

Adviseur: Hans van der Vlugt, bestuurder HSV

klik hier voor de EN_Statuten van de GMR